Fotogroep 't Slot

Algemeen - Werking - Historiek - Nieuws

Algemeen

Fotogroep ’t Slot telt een 20-tal niet-professionele fotografen.

Toen Jos Matthé eind de jaren 70 van de vorige eeuw de bestaande fotoclub nieuw leven inblies, had niemand kunnen vermoeden dat zijn intiatief zou verdergezet worden tot op heden.

De periode 1977-2000 kenmerkt zich door de uitsluitende zwart-wit fotografie. Tijdloze expressieve analoge bariet-drukken waren de norm.

In de periode 2000-2012 komen naast analoge ook digitale beelden aan bod.

De uitbundigheid van kleuren, de expressie van het zwart-wit beeld, de barietdrukken vormen basiskenmerken van elk werk.

In de periode 2012-2018 wordt de fotografie van Fotogroep 't Slot gekenmerkt door diepgang en doorleving.

Fotografie die niet vrijblijvend is. Eigenzinnig als altijd.

(Terug naar boven)

Werking

Fotogroep 't Slot is een groep fotografen die fotografie beoefent als een expressiemiddel van hun persoonlijke creativiteit.

Fotografie tonen die dan door alle leden samen besproken wordt, komt op de allereerste plaats. Omwille van de goede relatie tussen de groepsleden wordt eventuele kritiek niet enkel als dusdanig beschouwd, wel als een stimulans tot nog meer creativiteit. De essentiële groepswaarden zijn: open kunnen staan voor ieders mening met daarbij een onderlinge vriendschap.

Geïnteresseerden die inlichtingen wensen over de werking van Fotogroep 't Slot zijn steeds welkom bij: Marcel De Bruyn.

(Terug naar boven)

Historiek

De historiek is onafscheidelijk verbonden met de gelijknamige jeugdclub, die gesticht werd in 1969.

Sinds de beginjaren heeft de Fotogroep 't Slot een complete evolutie doorgemaakt en dit op een aantal vlakken.

1969-1977: Fotografie als hobby met vooral het in beeld brengen van de Jeugdclub-activiteiten.

1978-1982: Men ging zich intensiever concentreren op de fotografie. Er werd een cursus opgezet voor nieuwkomers. Er kwam een opwaardering tot een meer creatieve benadering. De onderwerpen spitsten zich toe op de verhalende benadering. Na een minder goede ervaring met opgelegde thema’s werd vanaf dan iedereen vrij gelaten om elk fotografisch beeld naar eigen inzichten en benaderingswijzen te doen ontstaan.

1982-1992: Nieuwe impulsen zetten de leden ertoe aan om zich voornamelijk bezig te houden met op de eerste plaats de inhoud van het beeld. Het werd als essentieel beschouwd dat fotografie een diepere dimensie diende te tonen.

1992-heden: Fotograferen in alle vrijheid beoefenen werd de norm zoals dat gepromoot werd door grote musea voor fotografie in Antwerpen en in Charleroi.

Achtergrondinformatie, stimulansen werden gehaald uit lezingen door en ontmoetingen met bekende fotografen, met bezoeken aan smaakmakende tentoonstellingen. Discussies achteraf scherpten het inzichtelijk en kritisch vermogen van de Slot-fotografen aan.

(Terug naar boven)

Nieuws

Jaarlijkse fototentoonstelling van 2023

Jaarlijkse fototentoonstelling van 2022

(Terug naar boven)